İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜST KURULU


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında akademik ve idari birimlerimizin yapması gereken iş ve işlemlerin yapılıp yapılmadığını gözlemlemek ve koordinasyonu sağlamak üzere "İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu" aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜST KURULU

Adı Soyadı

Unvanı

Görevi

Prof.Dr. Hüseyin PEKER

Rektör Yardımcısı

Kurul Başkanı

Mehmet PEKER

Genel Sekreter

Kurul Başkan Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Serden BAŞAK

Koordinatör /İSG Uzmanı

Üye

Öğr. Gör. Harun HACIFAZLIOĞLU

Sekreterya /İSG Uzmanı

Üye

Doç.Dr. Seydi Ahmet SATICI

Öğretim Üyesi

Üye

Hızır İlyas ERDEM

Daire Başkanı

Üye

Osman DURMUŞ

Sivil Savunma Sorumlusu

Üye

Mehmet ÖZDEMİR Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Üye
Doç. Dr. Emrah PEŞMAN Bilim ve Teknoloji Uyg.ve Araş.Mer.Müd. Üye
Recep ERDEM Yetkili Sendika Temsilcisi Üye
Sabri YAVUZ Engelsiz Öğrenci Birimi Sorumlusu Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ERYILMAZ Öğretim Üyesi Katılımcı
Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN Koordinatör Yrd./İSG Uzmanı Katılımcı
Figen HASANOĞLU İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Katılımcı