İLK YARDIMCI EĞİTİMİ


 Üniversitemiz ilkyardım destek elemanlarına 09.12.2016 tarihinde ilkyardımcı temel eğitim kursu verilmiştir. İlkyardım sertifikalarının geçerlilikleri 3 yıldır. Bu nedenle kurslar periyodik olarak verilmeye devam edecektir.