İSG KALİTE KOMİSYONU

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüü Kalite Komisyonu 

Öğr. Gör. Harun HACIFAZLIOĞLU                                 BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN                   ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK                                                     ÜYE