İŞBAŞI EĞİTİMLERİ

24 Mayıs 2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 3 maddesinin 1. Fıkrasında  “İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde temel eğitimlerin çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlar.” denilmektedir. Buna istinaden üniversitemizde yeni göreve başlamış, özlük haklarıyla birlikte başka birimde çalışmaya başlamış (geçici/süreli görevlendirmeler hariç) veya görevinden rapor/askerlik/ücretsiz izin gibi nedenlerle 6 aydan fazla uzak kalmış olan tüm akademik ve idari personelin bu eğitimleri alması gerekmektedir.

 

Bu kapsamda;

1. Üniversitemiz bünyesinde yukarıdaki kriterleri karşılayan tüm kişilerin ilgili birimlerce EBYS üzerinden İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü’ne bildirilmesi,

2. İlgili kurumca iş başlayan çalışanlara işbaşı eğitimi verileceğinin bilgilendirmesinin yapılması,

önem arz etmektedir. Koordinatörlüğümüz EBYS üzerinden gelecek bildirim sonrasında ilgili kişinin @artvin.edu.tr adresine eğitim tarihi, saati ve yeri hususunda bilgilendirme yapacaktır.

Eğitime katılım zorunludur, ancak çağrılan eğitime katılamayacak durumda olan kişiler, gelen e-postayı cevaplayarak durumlarını yazmaları gerekmektedir. Eğitimler en az 10 kişi olduğunda verilecektir. Bundan dolayı cevap verilmediğinde karışıklığa neden olunmaktadır.

 

SGK kayıtlarına göre eğitimler;

Çok tehlikeli sınıf – Yılda 1 kere ve 16 saat (Teknikerler)

Tehlikeli sınıf – 2 yılda bir ve 12 saat (Güvenlik görevlileri)

Az tehlikeli sınıf – 3 yılda bir ve 8 saat (üstte yazan sınıflar haricinde geri kalan tüm akademik ve idari personel)

şeklinde verilmektedir. Eğitim konuları 30430 sayılı Resmi Gazete’de belirtilmiştir. Eğitimlerin mesai saatlerinde olması zorunludur.

 

Tüm gelişmeler Koordinatörlük web sayfasından takip edilebilir. Ayrıca çalışlanlar bilgi almak için isg[at]artvin.edu.tr adresinden iletişime geçebilir.

Koordinatörlük