Destek personeli hakkında

02 Ağustos 2019, Cuma 143

Üniversitemiz birimlerinde görev yapan yangın, ilkyardım, arama-kurtarma gibi destek elemanlarının bulundukları birimden başka birime görevlendirilmeleri, görevden ayrılmaları, görevlerini yerine getiremeyecek durumda olmaları (vb.) halinde EBYS üzerinden koordinatörlüğümüzün ivedi şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir.