Personel işe başlama ve ayrılış yazıları hk.

22 Ekim 2019, Salı 134

Birimlerimizde işe yeni başlayan veya ayrılan akademik-idari personelimize ait bildirim yazılarının tamamı EBYS üzerinden Koordinatörlüğümüze ulaşmamaktadır. Farklı kullanıcı adlarına, farklı İSG uzmanlarına veya İSG Koordinatör yardımcılarına iletilebilmekte, bu da işleyiş üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır. Bu nedenle tüm birimlere 21.10.2019 tarihinde EBYS üzerinden bilgilendirme yazısı yazılarak İSG ile alakalı yazıların sadece İSG Koordinatörlüğü Makamına iletilmesi istenmiştir.