Üniversitemiz Personeli Temel İSG Eğitimi

17 Şubat 2020, Pazartesi 151

24 Mayıs 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 30430 sayılı “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünce tüm personelimize yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenlenmiştir. Eğitimler, 27-28 ve 30 Ocak 2020 tarihlerinde Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu ve Orman Fakültesi A21-A22 Salonlarında ilgili yönetmelik gereği tam gün olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitimler koordinatörlük bünyesinde görev yapan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Serden BAŞAK (Koordinatör), Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK (Koordinatör Yrd.), Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN (Koordinatör Yrd.) ve Öğr.Gör. Harun HACIFAZLIOĞLU (İSG Uzm.) tarafından verilmiştir.